Ruby on Rails Çerçevesi Hakkında Eğitim

Ruby on Rails Çerçevesi Hakkında Eğitim

Ruby on Rails Çerçevesi Hakkında Eğitim

Giriş

Ruby on Rails, genellikle Rails olarak anılan, web uygulamaları geliştirmek için popüler bir çerçevedir. Bu eğitimde, Rails'in temellerini ve çeşitli özelliklerini örnek kodlarla öğreneceksiniz.

Ruby on Rails Kurulumu

Öncelikle, Ruby ve Rails'in sisteminize kurulması gerekmektedir. Aşağıdaki komutla Ruby'yi kurabilirsiniz:

gem install rails

Bu komut, RubyGems paket yöneticisi kullanarak Rails'i sisteminize yükler.

Yeni Bir Rails Uygulaması Oluşturma

Yeni bir Rails uygulaması oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

rails new myapp

Bu komut, "myapp" adında yeni bir Rails uygulaması oluşturur ve gerekli dosya ve klasör yapısını ayarlar.

Model Oluşturma

Kullanıcı Modeli

Rails'de modeller, uygulamanızın veritabanı ile etkileşime geçmesini sağlar. Kullanıcı modeli oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

rails generate model User name:string email:string

Bu komut, "User" adında bir model ve buna ait migrasyon dosyasını oluşturur. "name" ve "email" alanları sırasıyla string tipinde olacak şekilde ayarlanmıştır.

Controller Oluşturma

Posts Controller

Controller'lar, gelen istekleri alır, ilgili modelle etkileşime geçer ve uygun bir yanıt oluşturur. Posts controller oluşturmak için:

rails generate controller Posts

Bu komut, "Posts" adında bir controller ve buna ait görünüm dosyalarını oluşturur.

Veritabanı Migrasyonları

Migrasyonlar, veritabanı şemasını yönetmenize ve değiştirmenize olanak tanır. Oluşturduğunuz migrasyonları uygulamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

rails db:migrate

Bu komut, bekleyen tüm migrasyonları çalıştırarak veritabanı şemasını günceller.

CRUD İşlemleri

Yeni Bir Post Oluşturma

CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri, veritabanı ile yapılan temel işlemlerdir. Yeni bir post oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

post = Post.new(title: "First Post", body: "This is my first post.") post.save

Bu kod, "title" ve "body" alanlarını belirterek yeni bir post oluşturur ve veritabanına kaydeder.

Post Güncelleme

Mevcut bir postu güncellemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

post = Post.find(1) post.title = "Updated Title" post.save

Bu kod, ID'si 1 olan postu bulur, "title" alanını günceller ve değişiklikleri kaydeder.

Post Silme

Bir postu silmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

post = Post.find(1) post.destroy

Bu kod, ID'si 1 olan postu bulur ve veritabanından siler.

Kısaca açıklamak gerekirse

Bu eğitimde, Ruby on Rails çerçevesinin temellerini ve bazı temel işlemleri öğrendiniz. Rails ile daha fazla proje yaparak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Rails'in sunduğu geniş özellik yelpazesini keşfetmek için resmi dokümantasyonuna göz atmayı unutmayın.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال