React ile Modern Web Uygulamaları

HTML içerisinde kodları renklendirmek için, kod blogları içindeki metinleri uygun HTML etiketleri ve stillerle renklendirebiliriz. Bu örnekte, temel bir renklendirme sağlayan CSS kullanacağız. Bununla birlikte, bir kod renklendirici kütüphanesi kullanarak (örn. Prism.js) daha profesyonel ve detaylı bir renklendirme de yapabilirsiniz. Aşağıda, temel HTML ve CSS ile kod renklendirmesi yapılmış hali verilmiştir: ```html React ile Modern Web Uygulamaları örnekler ile derinlemesine anlatım

React ile Modern Web Uygulamaları

Bu yazıda, React ile modern web uygulamaları geliştirirken kullanabileceğiniz temel konseptler ve pratik örnekler sunulmaktadır. Her bir örnek, detaylı açıklamalar ve kod blogları ile desteklenmiştir. Kod blogları renkli çerçevelerle ayrılmış ve kopyala butonları eklenmiştir.

İçindekiler

React Giriş

React, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan popüler bir JavaScript kütüphanesidir. Tek sayfa uygulamaları (SPA) geliştirmenizi sağlar ve bileşen tabanlı bir mimariye sahiptir.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>React App</title>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
  <script src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js" crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
  <script>
    const element = React.createElement('h1', null, 'Hello, React!');
    ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));
  </script>
</body>
</html>

React Bileşenleri

React bileşenleri, UI parçalarını temsil eden bağımsız ve yeniden kullanılabilir kod bloklarıdır. Fonksiyon veya sınıf tabanlı olabilirler.

Fonksiyonel Bileşen

import React from 'react';

function MerhabaDunya() {
  return <h1>Merhaba, Dünya!</h1>;
}

export default MerhabaDunya;

Sınıf Bileşeni

import React, { Component } from 'react';

class MerhabaDunya extends Component {
  render() {
    return <h1>Merhaba, Dünya!</h1>;
  }
}

export default MerhabaDunya;

State ve Props

State ve props, React bileşenlerinin veri yönetimi için kullanılan iki temel kavramdır.

State Kullanımı

import React, { useState } from 'react';

function Sayac() {
  const [sayi, setSayi] = useState(0);

  return (
    <div>
      <p>Sayı: {sayi}</p>
      <button onClick={() => setSayi(sayi + 1)}>Arttır</button>
    </div>
  );
}

export default Sayac;

Props Kullanımı

import React from 'react';

function Karsilama(props) {
  return <h1>Merhaba, {props.isim}!</h1>;
}

export default Karsilama;

Etkinlik Yönetimi

React, HTML'de kullanılan etkinliklere benzer şekilde, etkinlik işleyicileri tanımlamanıza olanak tanır.

import React from 'react';

function Buton() {
  function handleClick() {
    alert('Butona tıklandı!');
  }

  return (
    <button onClick={handleClick}>Tıkla</button>
  );
}

export default Buton;

Lifecycle Metodları

React bileşenlerinin yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamaları yönetmek için kullanılan metodlardır.

import React, { Component } from 'react';

class Sayac extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { sayi: 0 };
  }

  componentDidMount() {
    console.log('Bileşen oluşturuldu.');
  }

  componentDidUpdate() {
    console.log('Bileşen güncellendi.');
  }

  componentWillUnmount() {
    console.log('Bileşen kaldırıldı.');
  }

  arttir = () => {
    this.setState({ sayi: this.state.sayi + 1 });
  }

  render() {
    return (
      <div>
        <p>Sayı: {this.state.sayi}</p>
        <button onClick={this.arttir}>Arttır</button>
      </div>
    );
  }
}

export default Sayac;

React Router ile Sayfalar Arası Geçiş

React Router, React uygulamalarında sayfalar arası geçişi yönetmek için kullanılan bir kütüphanedir.

import React from 'react';
import { BrowserRouter as Router, Route, Link, Switch } from 'react-router-dom';

function Anasayfa() {
  return <h2>Anasayfa</h2>;
}

function Hakkinda() {
    return <h2>Hakkında</h2>;
}

function App() {
  return (
    <Router>
      <div>
        <nav>
          <ul>
            <li>
              <Link to="/">Anasayfa</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to="/hakkinda">Hakkında</Link>
            </li>
          </ul>
        </nav>

        <Switch>
          <Route path="/hakkinda">
            <Hakkinda />
          </Route>
          <Route path="/">
            <Anasayfa />
          </Route>
        </Switch>
      </div>
    </Router>
  );
}

export default App;

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال